Bedrijf

Na het vergaren van een jarenlange ervaring in loondienst beslisten Verschueren Geert en Hendrickx Hans in 1997 de grote stap naar zelfstandigheid te zetten en over te gaan tot de oprichting van de BVBA V.H. Pleisterwerken.

 

Van bij de aanvang, en nog steeds, primeerde de kwaliteit op de kwantiteit.
Dit tot ieders tevredenheid van zowel particulieren, bouwbedrijven en architecten en de mond aan mond reclame deed de rest.

 

Al vrij snel werd overgegaan tot nieuwe aanwervingen en uitbreiding van het machine- en wagenpark.
Momenteel, meer dan 10 jaar later, zijn we actief met vier bezettersploegen, allen uitgerust met eigen vervoer, stroomgroep, spuitmachine en xylomat met in ons klantenbestand diverse bouwondernemingen, architecten en honderden tevreden particulieren.

 

Door deze verdere uitbreiding van activiteiten zijn we reeds enige tijd op zoek naar een geschikte locatie om ons bedrijf onder te brengen.
Aangezien ieder van onze werknemers uit de eigen streek is, werd vooral gezocht naar een onderkomen in de eigen regio.

 

Na enig speurwerk kunnen we u melden dan de VH Pleisterwerken begin juni 2008 zijn intrek zal nemen in magazijnen aan de ambachtelijke zone in de Gust Van den Heuvelstraat 131B te Ramsel.


© 2008 VH Pleisterwerken. Alle rechten voorbehouden.